091 688 2306

037 670 6789

039 242 6789

GPKD vận tải DL: Số 278, sở GTVT TT Huế cấp

GP liên vận Quốc tế: Số 110/2019, Bộ GTVT cấp

Search

Giới thiệu dịch vụ Công ty Thương mại & Dịch vụ Kha Trần

 

Nhà Xe Kha Trần đồng hành cùng Hội nghị Special SOM – AMAF